Energie-vergelijken.nu
Vergelijk, Stap Over en Bespaar

Aardolie

Fossiele brandstof: Aardolie behoort, net als aardgas en steenkool, tot de fossiele brandstoffen. Een fossiele brandstof is een brandstof die is ontstaan uit organische resten. Dit betekent dat het in het verleden, door de verschillende tijdperken van de aarde heen, is ontstaan uit vergane resten van flora en fauna. Elke fossiele brandstof is een koolwaterstofverbinding, een verbinding van waterstof en koolstof, waarbij aardolie daarnaast ook nog metalen, stikstof, zouten, zuurstof en zwavel bevat. Meer dan 90% van de energievoorziening in Nederland komt van fossiele brandstoffen.

Aardolie - Het zwarte goud

Aardolie het zwarte goud Aardolie, ook wel ruwe olie of petroleum genoemd, is de meest verhandelde commodity (grondstof) ter wereld en is van groot belang voor de wereldeconomie: het zwarte goud is de motor waar de wereld op draait. Maar de strategische waarde van deze belangrijke bron voor energie zorgt ook voor veel spanning in de wereld.
Dit komt omdat aardolie, naast het feit dat het een schaars goed is, vooral wordt gewonnen in een beperkt aantal landen, waar het politiek niet altijd even stabiel is.

Saoedi-Arabië is de grootste olieproducent ter wereld, gevolgd door Rusland en Amerika, waar alle landen in het Midden-Oosten bij elkaar goed zijn voor meer dan 35% van de wereldwijde olieproductie. Een aantal van de olieproducerende landen zijn vertegenwoordigd in de OPEC.

OPEC

OPEC staat voor Organisation of Petroleum Exporting Countries, in het Nederlands vertaald als Organisatie van Olie Exporterende Landen. OPEC is een samenwerkingsverband van 13 landen die (netto) olie exporteren en werd op 14 september 1960 opgericht in Bagdad, Irak. Venezuela was een van de grootste initiatiefnemers en richtte OPEC samen op met Irak, Koeweit en Saoedi-Arabië. De huidige lidstaten van de OPEC anno 2016 zijn, naast de al genoemde oprichters, Algerije, Angola, Ecuador, Indonesië, Libië, Nigeria, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.
De doelstellingen van de OPEC zijn:
  • het verzekeren van een stabiele bron van inkomsten voor de olieproducerende landen
  • het zorgen voor een economisch aantrekkelijke olieprijs voor de olieconsumerende landen
  • het behalen van een redelijk rendement op de investeringen die gemaakt moeten worden om voldoende olieaanbod te kunnen creëren

Toepassingen en Gebruik van aardolie

Aardolie wordt na winning naar een raffinaderij gebracht. Hier wordt de aardolie verwerkt tot verschillende bruikbare producten, waar benzine, diesel en kerosine de belangrijkste zijn.
Maar aardolie wordt ook gebruik om elektriciteit mee op te weken in elektriciteitscentrales. Van aardolie wordt verder stookolie en smeerolie gemaakt, daarnaast worden van aardolie ook producten gemaakt die dienen als grondstof voor de farmaceutische industrie, als grondstof voor bijvoorbeeld asfalt en isolatiemateriaal (bitumen) of als grondstof voor plastic en schoonmaakmiddelen.
Ook kunstmest en bestrijdingsmiddelen voor gewassen in de tuinbouw zijn afgeleide producten van aardolie.

Transport en opslag

Aardolie kan op twee manieren worden getransporteerd: over zee en over land.
Het transport over zee gebeurt met gigantische tankschepen, ook wel mammoettankers genoemd. Deze zijn vaak zo groot als een aantal voetbalvelden bij elkaar, waarbij de vervoerscapaciteit vaak meer dan 200.000 ton bedraagt. De grootste olietanker is anno 2016 meer dan 450 meter lang en kan meer dan 550.000 ton aan aardolie vervoeren.
Over land wordt aardolie veelal via oliepijpleidingen vervoerd; om de zoveel kilometer worden pompstations gebouwd die ervoor zorgen dat de aardolie onder een bepaalde druk blijft staan waardoor de olie met een constante snelheid kan worden getransporteerd.
De aardolie wordt vervolgens opgeslagen in grote opslagtanks en vervoert naar raffinaderijen waar de aardolie wordt verwerkt.

Voor- en nadelen van aardolie

De voordelen van aardolie zijn dat het, door de bestaande vloot van olietankers en het pijpleidingennetwerk, gemakkelijk te transporteren is; de infrastructuur ligt er nu eenmaal. Ook het breed aantal toepassingen van aardolie en de vele producten die uit aardolie gemaakt kunnen worden, zijn onder de voordelen te scharen.

Onder de nadelen vallen dat je aardolie niet kunt herbruiken en dat er bij verbranding schadelijke stoffen vrijkomen, waarbij de CO2 uitstoot het broeikaseffect verergert. De politieke spanningen en machtsverhoudingen tussen olieproducenten en olieconsumenten heeft door de geschiedenis heen voor veel 'ellende' en zelfs oorlogen gezorgd. Het laatste, maar zeker niet onbelangrijkste nadeel, is dat de olie een schaars goed is, wat de olievoorraad ooit zal doen uitputten.

Olievoorraden raken ooit op

Per dag worden ongeveer 85 miljoen vaten olie opgepompt (een vat olie bevat 159 liter aardolie).
En natuurlijk lees je wel eens in de krant dat er weer een olieveld is gevonden ergens op de wereld, maar de hoeveelheid nieuwe oliebronnen neemt af.
Er komt een moment dat het aanbod van aardolie, de vraag daarnaar niet meer aan kan.

De centrale vraag is wanneer de olieproductie piekt, dit wordt Peak Oil genoemd. De schattingen van vele wetenschappers en energiedeskundigen lopen erg uiteen over wanneer de olievoorraden uiteindelijk op zijn. 2030 is vaak genoemd, maar schattingen dat de olievoorraden vanaf nu, 2016, nog wel 50 tot 100 jaar mee kunnen worden ook vaak gehoord.
Het blijft koffiedik kijken, want of er ergens ter wereld wellicht in de toekomst nog een paar gigantische olievelden liggen en ontdekt gaan worden, kan niemand voorspellen.

Alternatieven voor Aardolie

Door een toekomstige stijgende prijs, door de onvermijdelijke schaarste in aardolie, moeten alternatieven gevonden worden. Hier is men overigens al jaren mee bezig. We zetten hieronder de alternatieven op een rijtje.

  • Synthetische olie
  • Synthetische olie kan geproduceerd worden uit andere fossiele brandstoffen zoals gas, steenkool, bruinkool en teerzand. Een van de grootste voordelen van dit alternatief is dat de vele industrieën die van olie afhankelijk zijn, in de toekomst niet alles hoeven 'om te gooien' om volledige over te stappen op hele andere energiebronnen. Uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk genoeg gas en steenkool is voor het produceren van synthetische olie voor de volgende 200 jaar. Nadeel is dat ook dit alternatief, ooit uitgeput raakt.
  • Duurzame energie
  • Bij duurzame energiealternatieven moet je denken vormen als zonne-energie, windenergie en bio-energie (bijvoorbeeld bio-ethanol; brandstof voor je auto, die door fermentatie van commodities als suiker en maïs wordt verkregen). Het grootste voordeel van deze duurzame alternatieven is dat er minder of geen schade aan het milieu plaatsvindt, doordat er geen CO2 uitstoot ontstaat. Als nadeel wordt genoemd dat de hoeveelheid energie (rendement) die je uit duurzame energie niet erg groot is.
  • Kernenergie
  • Kernenergie wordt al veel gebruikt maar zal door het opraken van de voorraden aardolie alleen maar meer gebruikt gaan worden. Als voordeel van dit alternatief kan worden aangedragen dat er geen CO2 de atmosfeer in gaat. Daarnaast zijn er voor kernenergie weinig grondstoffen nodig, wat het daardoor een zuinige energie maakt.
Al valt daar tegenin te brengen dat de veilige opslag van radioactief kernafval (als een van de grootste nadelen genoemd van dit alternatief) wel zeer duur is, net als de beveiliging van een kerncentrale. En als er met een kerncentrale een ramp gebeurt, zijn de schadelijke gevolgen voor mens en milieu gigantisch. Niemand is de Tsjernobylramp uit 1986 waarschijnlijk vergeten, al zijn er sindsdien wel drastische maatregelen om de veiligheid van kerncentrales te verbeteren.

Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/aardolie.php:188 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/aardolie.php on line 188