Energie-vergelijken.nu
Vergelijk, Stap Over en Bespaar

Aardwarmte

Aardwarmte in NederlandMet behulp van aardwarmte of geothermie is het mogelijk om over de hele wereld energie te leveren.
Aardwarmte biedt diverse voordelen ten opzichte van andere energiebronnen, vooral omdat het klimaat geen invloed heeft op de aanvoer, en omdat er geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van fossiele brandstoffen waardoor aardwarmte duurzamer is, en het gebruik ervan veel voordeliger is voor ons milieu.
Aardwarmte is warmte die komt uit diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

Nederland heeft geen bronnen aan de oppervlakte

Het gebruik van aardwarmte is niet nieuw. Al eeuwen geleden, zelfs al in de prehistorie, werd er gebruik gemaakt van aardwarmte. In verleden tijden werd aardwarmte vooral gebruikt om water mee te verwarmen, voor het wassen en het koken, en er werden zelfs complete Romeinse badhuizen mee op temperatuur gebracht. Daarbij werd er gebruik gemaakt van bronnen aan de oppervlakte, maar in ons land zijn oppervlaktebronnen niet te vinden. Om in Nederland aardwarmte vanuit de bodem te kunnen gebruiken zal er dus geboord moeten worden naar dieper gelegen lagen in onze aardbodem.

Hoe warm is aardwarmte?

De temperatuur van de aarde verschilt per dieptepunt. De temperatuur loopt steeds verder op naar mate er dieper wordt geboord. Op verreweg de meeste plaatsen in Nederland is het zo dat de temperatuur stijgt met iets meer dan 30 graden Celsius per kilometer diepte.
Het boren naar aardwarmte is niet genoeg om er ook gebruik van te kunnen maken. De warmte moet namelijk naar boven worden gehaald, en daar is water voor nodig. Om gebruik te kunnen maken van de aardwarmte is het dus een vereiste dat de bodem goed geschikt is voor het doorlaten van water.

Hoe komt die warmte in de aarde?

De warmte in de kern van de aarde is ongeveer 4,7 miljard jaren geleden ontstaan bij het ontstaan van de aarde. Doordat de deeltjes samentrokken (accretie) kwam er een bijzonder grote hoeveelheid aan warmte-energie vrij. Deze restwarmte-energie die bij het ontstaan van de aarde is ‘opgesloten’ in de kern is nog steeds voor een deel in de aarde te vinden.
Het overige deel, zo'n zeventig procent van alle aardwarmte komt voort uit bewegingsenegie en radioactieve processen van verval.
De kern van de aarde is uiteraard het heetste punt, en de hitte straalt vanuit de kern uit naar de rest van de aarde, waardoor de dieper gelegen aardlagen ook warmte bevatten. Op een diepte van 1 kilometer is de aarde ongeveer 35 tot 40 graden Celsius warm. De aardekern heeft naar verwachting een temperatuur tussen de 4500 en 6500 graden Celsius.

Het realiseren van een aardwarmte installatie

Om gebruik te kunnen maken van aardwarmte is het nodig om een aardwarmte installatie te laten realiseren. Vooral het aanleggen van de benodigde putten is behoorlijk kostbaar. Er wordt een zogenaamde meterprijs aangehouden. Dit betekent dat er per meter diepte een bedrag betaald moet worden. Omdat in Nederland de diepte van aardwarmte erg verschilt is het aanleggen van een aardwarmteinstallatie vaak een risico. Dit is de reden waarom deze vorm van Energie in ons land nog weinig wordt toegepast.

Het gebruik van een doublet

Wanneer er aardwarmte naar boven gehaald moet worden, dan gebeurt dit in Nederland met behulp van het doublet. Het doublet bestaat uit twee verschillende delen, namelijk twee putten, die worden ingezet om de aardwarmte aan de bodem te onttrekken en te kunnen gebruiken. Op de eerste plaats is dit de zogenaamde productieput. Deze wordt gebruikt om er warm water naar de oppervlakte te pompen. Op de tweede plaats is dit de injectieput. Deze wordt gebruikt om het afgekoelde water weer terug de bodem in te pompen. De ondergrond kan op drie verschillende manieren worden gebruikt om aardwarmte te krijgen. We hebben het dan over ultradiepe aardwarmte, diepe aardwarmte en de warmte- en koudeopslag.

De ultradiepe warmte

We spreken van ultradiepe warmte bij putten die dieper liggen dan 3500 meter. Het water dat zich op deze diepte bevindt heeft een temperatuur boven de honderd graden Celsius. Hierdoor kan er een complete energiecentrale van energie worden voorzien met deze warmte. In ons land zijn er geen putten op deze diepte aanwezig, maar bijvoorbeeld Duitsland en Italië hebben wel ultradiepe putten. Het is nodig om een temperatuur boven de 120 graden Celsius te bereiken om goed rendement te kunnen behalen. Wanneer de temperatuur lager ligt, dan zijn de kosten eigenlijk te hoog.

De diepe aardwarmte

Er wordt gesproken van diepe aardwarmte wanneer de warmte wordt gehaald vanuit een diepte die ligt tussen de 1000 en de 3500 meter. Op deze diepte heeft het grondwater een temperatuur tussen de 40 en de 100 graden Celsius. Dit is voldoende om 4 tot maximaal 40 megawatt op te wekken. Dit is voldoende energie voor meerdere woonwijken. Diepe aardwarmte is rendabel wanneer er minimaal 4500 huishoudens gebruik van maken. In de plaats Bleiswijk wordt al sinds 2007 op deze manier energie opgewekt waar meerdere kweekkassen mee verwarmd worden. In Den Haag wordt er een complete nieuwbouwwijk voorzien van energie dat met diepe aardwarmte wordt opgewekt.

De warmte- en koudeopslag

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee putten die ongeveer 1,5 kilometer uit elkaar worden geplaatst. De eerste put wordt verticaal gerealiseerd en voor de tweede put wordt diagonaal geboord om deze ondergronds verder te verwijderen van de eerste put. De putten kennen een diepte van maximaal 250 meter.

Waarom Energie uit aardwarmte?

Het grootste voordeel van aardwarmtegebruik is wel dat de CO2 uitstoot kan worden gereduceerd en dat ook het gebruik van de fossiele brandstoffen aanzienlijk kan worden teruggebracht. We hebben het dan over een daling van 90 procent aan CO2 uitstoot en ongeveer 80 procent daling van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Er kunnen twee verschillende technieken worden aangesproken om gebruik te kunnen maken van de diepere aardlagen voor het opwekken van duurzame energie. Op de eerste plaats kan ervoor worden gekozen om het warme water uit deze aardlagen direct op te pompen. Op de tweede plaats is het mogelijk om water via buizen naar de betreffende aardlaag te brengen, het hier op te laten warmen tot de juiste temperatuur en vervolgens het warme water weer op te pompen. Beide technieken worden steeds meer ingezet om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen.

Waarvoor kan het warme water worden gebruikt?

Het warme water kan worden gebruikt voor diverse toepassingen. Zo kan het worden ingezet om elektrische stroom op te wekken. Aangezien dit in electriteitscentrales gebeurd in generatoren die worden aangedreven door stoom is het vaak wel nodig om het water op een nog hogere temperatuur te brengen.
Aardwarmte kan ook worden ingezet voor de verwarming van woonhuizen, bedrijfspanden en kassen. Uiteraard hoeft het warme water voor deze toepassing niet verder te worden opgewarmd alvorens het word ingezet.

Aardwarmte inzetten voor elektriciteit

Eeuwen geleden werd aardwarmte puur gebruikt om ruimten mee te verwarmen, zoals in de eerder genoemde de Romeinse thermen. Later in de 14 Eeuw werd in Frankrijk in de plaats Chaudes-Aigues aardwarmte al ingezet als stadsverwarming. Pas veel later werd er ontdekt dat aardwarmte ook kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, de zogenaamde hydrothermale stroomopwekking.
Italie was het land dat het eerst aan de slag ging met het opwekken van elektriciteit met behulp van aardwarmte. In het jaar 1913 werd in Larderello, Toscane, de eerste centrale gebouwd. In deze centrale werden meerdere turbines gerealiseerd die aan werden gedreven door waterdamp. Uiteindelijk kon de centrale 220 kW opwekken. De locatie voor deze krachtcentrale was ideaal, want onder deze Italiaanse streek treffen de Euraziatische plaat en de Noord-Afrikaanse plaat elkaar. Hierdoor is er heet magma te vinden onder de grond, op niet zo heel grote diepte. Er wordt hier dan ook een hoog rendement behaald met het aardwarmtegebruik.

Aardwarmte is duurzame energie

Wanneer we kijken naar de soorten energieopwekking, dan zijn deze onder te verdelen in twee groepen. Op de eerste plaats zijn er de traditionele energiebronnen die ook wel conventionele bronnen worden genoemd. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen om energie op te wekken, zoals bijvoorbeeld steenkool, aardgas of aardolie. Hier kleven meerdere nadelen aan.

Op de tweede plaats zijn er de duurzame energiebronnen.
Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen om energie op te wekken. Onder deze duurzame energiebronnen vinden we bijvoorbeeld waterkracht, warmtekracht, windkracht, zonlicht, biomassa en natuurlijk ook aardwarmte. Aardwarmte hebben we inmiddels volledig uitgelegd. Natuurlijk geven we u graag ook wat korte informatie over de overige duurzame energiebronnen.

Waterkracht

Er kan energie worden opgewekt uit stromend water. Een groot voordeel is wel dat natuurlijk stromend water niets kost en er wordt ook geen CO2 uitgestoten bij het omzetten naar energie of elektriciteit. Nadeel is wel dat we in Nederland niet veel stromend water hebben.

Wind

Wind is er altijd. Met behulp van windmolens kan de kracht van de wind worden gebruikt om energie op te wekken. Deze windmolens, ook wel windturbines, zien we dan ook steeds meer verschijnen. Windenergie brengt ook de CO2-uitstoot terug.

Zonlicht

De zon is natuurlijk een bron van warmte. Met behulp van zonnepanelen kan de warmte van de zon worden opgevangen en als het ware worden opgeslagen om vervolgens omgezet te worden in energie. Het plaatsen van zonnepanelen is ook een uitstekende optie voor particulieren.

Biomassa

Door vergisting, verbranding of vergassing van organische materialen kan er energie worden opgewekt. Dit wordt biomassa genoemd. Onder de organische materialen vinden we onder meer mest, GFT-afval en hout. Biomassa wordt ook wel bio-energie genoemd. Door het vergisten, verbranden of vergassen van de diverse organische materialen kan er niet alleen stroom worden opgewekt, maar ook biobrandstof. Dit laatste zorgt ervoor dat er nog wordt gediscussieerd over de werkelijke duurzaamheid van biomassa.

bron:http://www.besteco.nl/

Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/aardwarmte.php:203 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/aardwarmte.php on line 203