Energie-vergelijken.nu
Vergelijk, Stap Over en Bespaar

Biomassa Energie

Biomassa klaar om verwerkt te worden Biomassa-energie wordt gegenereerd door verbranding van het afval dat vrijkomt in de houtverwerkingsindustrie, bosbouw en landbouw. Tegenwoordig worden er echter ook speciale gewassen geteeld zoals koolzaad en palmbomen die bij verbranding biomassa energie produceren.
Biomassa heeft in Nederland een groot aandeel in de productie van groene energie. Meer dan 50% van alle groene energie in ons land is afkomstig uit de biomassa. We hebben het dan over zowel plantaardige grondstoffen (organisch materiaal) als dierlijke afvalresten waar biomassa uit wordt geproduceerd.
Je kunt dan denken aan afval dat afkomstig is van, of bestaat uit:

  • Tuinafval
  • Mest uit veebedrijven
  • Het riool (rioolslib)
  • Groenten en fruit (GFT Afval)
  • Hout en snoeiafval
  • plantaardige oliën en vetten uit de voedingsmiddelenindustrie

Energie in plantaardige en dierlijke afvalresten

In de basis komt alle energie uit planten als we het hebben over de energie die wordt gewonnen uit de plantaardige en dierlijke afvalresten. Als we nog iets verder terug gaan, dan komt deze energie indirect ook van de zon, deze zorgt er namelijk voor dat plantaardig materiaal groeit. Planten slaan deze zonne-energie in zich op en via verbranding van de organische resten kan deze opgeslagen energie worden omgezet in bruikbare electriciteit. Daarnaast is het zo dat plantaardig materiaal dat energie heeft opgeslagen van de zon wordt opgegeten door diverse dieren, waaronder koeien. Dit betekent dat de uitwerpselen van koeien ook bruikbare (biomassa) energie bevatten.

Hoe halen we de energie eruit?

De energie uit plantaardige en dierlijke afvalresten kan worden gewonnen door middel van verbranding. Dit gebeurt in een elektriciteitscentrale. Het afval wordt eerst samengeperst tot pellets. Dit zijn kleine staafjes. Vervolgens worden deze kleine staafjes nog kleiner gemaakt, door deze fijn te maken tot stofjes. Dit maakt het verbranden natuurlijk gemakkelijker en ook sneller. Bij het verbranden komt vanzelfsprekend warmte vrij en deze warmte zorgt ervoor dat er een enorme ketel met water kan worden opgewarmd. Dit is te vergelijken met een fluitketel op het vuur, maar dan vele malen groter. Het water produceert hierdoor stoom en dit stoom zorgt er weer voor de aanwezige turbine kan worden aangedreven. Via deze weg komt de gewonnen energie uit de plantaardige en dierlijke afvalresten bij het elektriciteitsnet terecht.

Biomassa Energie is niet altijd duurzaam

Biomassa is niet per definitie duurzaam. Kolencentrales in Nederland mogen sinds september 2013 niet meer dan 25 PJ bijstoken als het om biomassa gaat. Dit is vastgelegd in het Energieakkoord dat in Nederland van kracht is. Daarnaast moet er in de toekomst worden voldaan aan strenge eisen en diverse duurzaamheidscriteria waarmee kan worden aangetoond dat het daadwerkelijk om duurzame biomassa gaat.

Er moet worden gecompenseerd

Bij het verbranden van biomassa komt er CO2 vrij en dit is juist iets dat in een duurzame wereld moet worden voorkomen. In de praktijk wordt de uitstoot van CO2 wordt bij biomassa gecompenseerd. Dit wil zeggen dat er nieuwe gewassen worden geplant om de uitstoot weer opnieuw op te nemen. Door deze compensatie kan er toch worden gesproken van duurzame energie. Daarnaast kunnen energiecentrales waar normaal gesproken met kolen wordt gewerkt ook duurzamer worden gemaakt door in deze centrales (deels) biomassa te verbranden.

Vergisten en vergassen

Het kan goed zijn dat je al eens hebt gehoord van vergisten en vergassen van biomassa, terwijl wij hier alleen verbranden van biomassa besproken hebben. Groene stroom wordt rechtstreeks gewonnen uit de verbranding van biomassa. Wanneer biomassa wordt vergist of vergast, dan ontstaat er ruw biogas. Vervolgens kan dit ruwe biogas naar volledig groen gas worden omgezet. Deze twee processen leveren dan ook uitsluitend groen gas op en geen groene stroom. Het groene gas heeft dezelfde kwaliteit en kent dezelfde eigenschappen als aardgas, dat grijs is.

De vrijgekomen ethanol verwerken

E10 Brandstof Binnen het biomassa proces kan er ook nog voor worden gekozen om eerst een vloeistof of een gas te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bepaalde bacteriën (dit is uitsluitend mogelijk met bepaalde soorten plantaardige en dierlijke afvalsoorten). Het gas dat wordt gemaakt, ook wel methaangas genoemd, kan in de elektriciteitscentrale worden gebruikt. Methaangas is een brandbaar gas dat kan worden ingezet.

Dan is er ook nog een vloeistof die in het proces vrijkomt. Deze vloeistof staat ook wel bekend als ethanol oftwel E10. Deze vloeistof kan worden toegevoegd aan diesel of benzine, om zo goede brandstof voor voertuigen te realiseren. Het toegevoegde deel aan de reguliere brandstof noemen we biobrandstof. Over enkele jaren zal brandstof voor minimaal tien procent uit deze biobrandstof bestaan.

Een bijkomend voordeel van biomassa

Biomassa is natuurlijk aanzienlijk milieuvriendelijker dan grijze energie. Het zou dan ook beter zijn om de chemische industrie voor een groot deel over te laten stappen op het gebruik van biomassa in plaats van de fossiele brandstoffen die op dit moment worden gebruikt. Al zou maar 25% deze overstap maken, dan levert dit al enorm veel winst voor het milieu op.
Daarnaast levert het nog een mooi voordeel voor Nederland op, en dit voordeel is te vinden op de arbeidsmarkt. Het is namelijk zo dat er zo ongeveer 30 duizend nieuwe arbeidsplaatsen zouden kunnen worden gerealiseerd in de landbouwsector als de helft overstapt. Daarnaast zal de biomassa ook verder verwerkt moeten worden, en dit gebeurt weer in de chemische industrie. Hierdoor zouden hier zo ongeveer 15 duizend nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Door over te stappen op biomassa energie helpt u indirect mee bij terugdringen van de werkloosheid in ons land.

Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/biomassa.php:170 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/biomassa.php on line 170