Energie-vergelijken.nu
Vergelijk, Stap Over en Bespaar

Blauwe Energie

Blauwe Energie is energie die wordt opgewekt uit osmose: via een membraan wordt er stroom opgewekt door gebruik te maken van verschillende zoutconcentraties in water ( zoet water en zout water).

Blauwe energie bestaat nog niet

Om te zeggen dat blauwe energie nog niet bestaat is te kort door de bocht: de theorie achter blauwe energie bestaat al lang, ook de techniek die nodig is om stroom op te wekken uit osmose is inmiddels bekend en uitgewerkt in proefopstellingen. Maar op dit moment is energie uit osmose nog niet ver genoeg doorontwikkeld om daadwerkelijk op grote schaal in te kunnen zetten als commerciële energiebron voor consumenten.
Blauwe energie is een innovatieve energievorm waar nog wat aan geschaafd moet worden. Dagelijks wordt er gewerkt aan nieuwe energievormen die duurzaam zijn, economisch verantwoord zijn, en op den duur delen van Nederland van betrouwbare energie zouden kunnen voorzien. Blauwe energie maakt hier onderdeel van uit. Naast blauwe energie zijn er nog drie belangrijke innovatieve energievormen die, in dezelfde categorie, in ontwikkeling zijn, namelijk:
  • Getijdenenergie
  • Hydro elektrische energie
  • Golfslagenergie
De Rijksoverheid wil dat het percentage duurzame energie groeit: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023.

Waarom meer energievormen?

Nederland heeft meer (duurzame) energievormen nodig om de doelstellingen van de overheid te kunnen bereiken. De belangrijkste doelstelling op dit moment is dat er in het jaar 2020 14 procent van alle energie afkomstig is uit duurzame bronnen. In 2050 moet de energievoorziening in Nederland helemaal duurzaam zijn. Op dit moment groeit duurzame energie lang niet snel genoeg om deze doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen behalen, daarom stimuleert de overheid groene innovatieve initiatieven met subsidies en is er behoorlijk nog wat werk aan de winkel mbt. het realiseren van meer mogelijkheden voor het opwekken en leveren van duurzame energie.

Hoe werkt blauwe energie?

Osmose werkt op basis van een verschil in zoutconcentratie in water waardoor een drukverschil ontstaat. Als zoet en zout water gescheiden door een membraan bij elkaar wordt gebracht, zal het zoute water het zoete water aantrekken. Dit levert een drukverschil op dat zo hoog oploopt dat men er een turbine mee kan aandrijven. Het proces werkt eenvoudig uitgelegd zo:
Zoutmoleculen bestaan uit twee soorten atomen. In iedere zoutmolecuul is één chlooratoom en één natriumatoom te vinden. Wanneer zout in water wordt opgelost, dan worden deze twee atomen losgemaakt van elkaar en worden ze allebei op een andere manier geladen. Het chlooratoom krijgt een negatieve elektrische lading en de natriumatoom krijgt een positieve elektrische lading. Hoe meer zout er in het water wordt opgelost, hoe meer geladen atomen er ook in te vinden zijn. De vloeistof bestaat dan uit 50% positief geladen atomen en 50% negatief geladen atomen. Omdat dit aantal precies gelijk is, wordt het (zoute) water zelf niet geladen.

Om stroom op te wekken brengt met zout water en het zoet water bij elkaar, gescheiden door een membraan dat de positief geladen natriumatomen of negatief gelaten chlooratomen doorlaat. Hierdoor ontstaat er in het zoutwatergedeelte een grote druk die oploopt tot zon +/- 25 bar. Deze druk wordt vervolgens gebruikt om een grote turbine aan te drijven, welke op zijn beurt weer een generator aandrijft, die de elektriciteit opwekt. Hoe groter het verschil tussen zoet en zout is, hoe meer energie er op deze wijze kan worden opgewekt.

De productie van de membranen

Er was nog één groot struikelblok voor blauwe energie. De kosten rezen namelijk de pan uit. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er een membraan nodig is en de productie van deze membranen is zo prijzig dat de energie ook behoorlijk duur moest worden gemaakt om geen verlies te lijden. Van winst was dan nog niet eens sprake. Er moest dan ook worden gezocht naar een manier om de blauwe energie goedkoper te maken, en deze is nu gevonden. Een Nederlandse onderneming, namelijk Kema Membranen, kan de benodigde membranen tegen een laag tarief maken, waardoor de blauwe energie tarieven in de toekomst rendabeler kunnen worden.

Zoet en zout samenbrengen

Blauwe Energie centrale aan De Afsluitdijk Voor blauwe energie moet zoet en zout water dus samen worden gebracht. De Afsluitdijk is in Nederland een uitstekende plek om dit te doen. Hier is namelijk alle gelegenheid om zoet water uit het IJsselmeer te halen, terwijl er zout water aanwezig is uit de Waddenzee.

Sinds 2014 is er aan de Afsluitdijk bij Breezanddijk een centrale operatief om realistische proeven te kunnen doen met het realiseren van blauwe energie uit osmose. Deze proefopstelling levert tussen de 500 kW en 1 MW energie, wat genoeg is om zon 1250 gezinnen van stroom te voorzien.
Vanaf begin 2016 word onderzocht of deze technologie winstgevend te exploiteren is met als einddoel een volwaardige centrale op de Afsluitdijk met een capaciteit van 200 Megawatt. Dat is genoeg om 500.000 huishoudens van energie te voorzien.

Optimaal duurzaam

Blauwe energie is een energiesoort die optimaal duurzaam is. Er komen totaal geen schadelijke stoffen vrij bij het opwekken van blauwe energie, zoals bijvoorbeeld broeikasgassen, en er hoeft ook geen gebruik gemaakt te worden van fossiele stoffen die uitputten. Het enige wat nodig is, is een plek waar zout water kan worden samengebracht met zoet water. Als door nieuwe technieken de productie van Blauwe energie goedkoper kan worden gemaakt is dit dus zeker een goede toevoeging aan de bestaande groene energievormen.

Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/blauweenergie.php:145 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/blauweenergie.php on line 145