Energie-vergelijken.nu
Vergelijk, Stap Over en Bespaar

Grijze Energie

Grijze energie belast het milieu Grijze energie is energie die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen of kern energie. De opwekking ervan heeft schadelijke effecten voor het milieu tot gevolg. Opslag van kern energie afval is erg schadelijk en fossiele brandstoffen kunnen opraken en raken uitgeput. Grijze energie belast het milieu, draagt bij aan broeikas effecten en is niet duurzaam.

Verreweg de meeste energieleveranciers beweren dat zij groene energie leveren, maar in werkelijkheid is dit lang niet altijd het geval. Als afnemer van energie kun je niet zien of je groene of grijze energie hebt. Je kunt het ook niet merken aan het gebruik. Je moet dus eigenlijk afgaan op de belofte van je energieleverancier, en helaas is niet iedere energieleverancier even duidelijk.

Daarnaast is er onderscheid te maken tussen gas en stroom. De meeste mensen nemen beiden af bij één leverancier (het is goed mogelijk om die bij twee verschillende leveranciers af te nemen). Als een leverancier aangeeft dat er groene energie geboden wordt, dan wil dit zeker niet zeggen dat je groene stroom én groen gas afneemt. Sterker nog, in de meeste gevallen is dit niet zo. Helaas gebeurt het regelmatig dat je wel groene stroom hebt, maar geen groen gas.

Grijze en groene energie

We kennen dus grijze en groene energie. Groene energie wordt op een schone en duurzame manier opgewekt, zonder dat het de aarde belast. Voor het opwekken van grijze energie wordt er gebruik gemaakt van fossiele energiebronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Dit zijn energiebronnen die vroeg of laat uitgeput raken. Er komt dus een einde aan. Grijze energie vormt een zware belasting voor de aarde en komen er schadelijke stoffen vrij bij het opwekken van deze energie (denk aan CO2), welke een slechte invloed hebben op het milieu en onze leef omgeving. Kernenergie is ook een vorm van energie die onder de grijze energie valt, omdat er ook hierbij schadelijke afvalstoffen stoffen worden geproduceerd.

Dan is er nog een belangrijk verschil tussen grijs gas en grijze stroom.

Grijs gas

Aardgas is een fossiele brandstof die uit de grond wordt opgepompt. Aardgas bestaat voor het grootste deel uit waterstof methaan welke door de gasunie worden gemengd met andere gassen (zoals propaan en ethaan) . De mate waarin er dit in het gas aanwezig is, is afhankelijk van waar het aardgas uit wordt gewonnen. Aardgas een uitputbare bron is, er is geen ongelimiteerde voorraad aardgas: Er komt een dag dat het op is, wat aangeeft dat deze niet duurzaam is.

Grijze stroom

Grijze stroom wordt uit fossiele grondstoffen gewonnen. We hebben het dan over kernenergie, aardgas of steenkool. Bij opwekken van grijze stroom wordt er vaak een grote hoeveelheid milieubelastend CO2 uitgestoten.. Daarnaast zijn deze brandstoffen uit te putten, ofwel, ze raken op den duur op. De enige vorm van grijze stroom waarbij geen CO2 wordt uitgestoten is kernenergie. Echter, er blijft wel afval achter dat zeer schadelijk is voor mens en dier. Een kleine fout in de opslag van dit afval kan rampzalige gevolgen hebben. Daarom moet het afval perfect opgeslagen worden, voor een bijzonder lange periode.

Teveel grijze energie

Nederland gebruikt nog teveel grijze energie. maar dankzij subsidies van de overheid en een groeiende bewustwording onder consumenten zit er wel verbetering in. In 2010 was ongeveer tien procent van alle energie groen en in 2015 was dit gestegen naar ongeveer vijftien procent. Er komt dus wel meer groene energie beschikbaar, maar het is natuurlijk nog lang niet genoeg. Uiteraard is het de bedoeling dat het percentage blijft stijgen. Als je op zoek gaat naar een nieuwe energieleverancier , dan lijken ze allemaal groene energie te leveren. Hoe zit dit dan?

Niet al het groen is echt groen

Er is geen leverancier die reclame maakt voor grijze energie, tegenwoordig zien we wel heel veel reclames voor groene energie. Helaas bestaat er ook veel misleiding. Zo komt het voor dat je bij een leverancier denkt voor groene energie te kiezen, maar in werkelijkheid (voor een deel) grijze energie geleverd krijgt. Het is dan ook goed om aandacht te besteden aan het feit of het wel echt om groene energie gaat.

Zo word groen gas in Nederland nog praktisch niet aangeboden via gewone energieleveranciers. Wel wordt er CO2-neutraal gas aangeboden, dat zeker milieuvriendelijker is dan grijs gas maar de naam "groen gas" officieel niet mag dragen. Er zijn inmiddels wel veel energieleveranciers die groene stroom leveren.

Hoe duurzaam zijn de energieleveranciers in Nederland?

Je kunt voor een deel zelf controleren hoe duurzaam uw energieleverancier is. Sinds 2005 zijn energiebedrijven verplicht hun klanten te informeren over de samenstelling van de elektriciteit die je in het voorgaande jaar hebt gebruikt. Dit doet je leverancier met behulp van het stroometiket dat elk jaar na 1 mei wordt verstuurd. Hierin wordt de oorsprong van de door hem geleverde elektriciteit vermeldt, de CO2 uitstoot per KWh opgewekte stroom opgegeven, en er moet vermeldt worden hoeveel kernafval per KWh een energiebedrijf produceert.

De volgende energieleveranciers zijn het meest duurzaam:

  • Pure Energie
  • GreenChoice
  • Huismerk Energie
  • WindUnie
  • Qurrent
De volgende energieleveranciers zijn op dit moment (2016) het minst duurzaam:
  • Nuon
  • Main
  • Atoomstroom

Discussie

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in /www/grijzeenergie.php:162 Stack trace: #0 {main} thrown in /www/grijzeenergie.php on line 162