Energie-vergelijken.nu
Vergelijk, Stap Over en Bespaar

Innovatie Energie

Innovatie energie moet de Nederlandse energiehuishouding aanzienlijk gaan verbeteren. Innovaties draaien natuurlijk om ontwikkeling, uitbreiding, vernieuwing en verbetering. Energie-innovaties dragen bij aan duurzame economische groei, verminderen van CO2-uitstoot, en het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen.
Er zijn verschillende soorten van energie die vallen onder de zogenaamde innovatie energie, welke allemaal moeten gaan bijdragen aan een hogere mate van duurzaamheid. Innovatie energie zijn nieuwe energiesoorten die op dit moment nog volop in ontwikkeling zijn, en dus nog in de spreekwoordelijke kinderschoenen staan.

Verschillende soorten innovatie energie

Nieuwe soorten duurzame energie Innovatie energie is een verzamelnaam voor nieuwe soorten duurzame energie die in ontwikkeling zijn, en de potentie hebben om straks op grote schaal te worden ingezet als vervangers van de traditionele fossiele energie die op dit moment nog voornamelijk gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken in Nederland. Er vallen verschillende soorten energie onder de noemer innovatie energie, de volgende vier varianten lijken op dit moment het meest veelbelovend:

  • Blauwe energie
  • Golfslagenergie
  • Getijdenenergie
  • Hydro elektrische energie
Naast de 4 genoemde nieuwe energiebronnen zijn er een aantal kleinere initiatieven in ontwikkeling in Nederland. Ook de overheid werkt hard aan het verduurzamen van de energie die in het land wordt gebruikt en stimuleert duurzame, vernieuwende ideen voor het opwekken van energie door subsidies ter beschikking te stellen. De focus ligt hierbij voor een aanzienlijk deel ook op deze nieuw soorten duurzame innovatie energie.

Blauwe energie

Groene energie en (fossiele) grijze energie kennen we allemaal wel. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan zogenaamde blauwe energie.
Hierbij wordt stroom opgewekt door middel van osmose. Door gebruik te maken van verschillen in zoutconcentratie van twee watermassa's wordt er energie opgewekt (zout water en zoet water). Dit wordt toegepast op plaatsen waar een zoetwaterrivier in zout water stroomt.

Het werkt ongeveer zo: In zout water zijn zogenaamde zoutmoleculen te vinden die bestaan uit twee delen, namelijk een atoom chloor en een atoom natrium. Wanneer zout in water wordt opgelost, dan vallen de twee delen los van elkaar en worden de chlooratomen omgezet in negatief geladen delen en de natriumatomen worden omgezet in positief geladen delen. De verhoudingen zijn gelijk en dit zorgt ervoor dat het water zelf geen lading heeft. Vervolgens moet dit zoute water in contact worden gebracht met zoet water, met tussenkomst van een membraan. Dit membraan moet de chlooratomen en de natriumatomen doorlaten, waardoor het zoute water zoeter wordt en het zoete water zouter wordt. Hierdoor begint er stroom te lopen.

Op dit moment staat blauwe energie nog in zijn kinderschoenen: De techniek werkt, maar is nog niet ver genoeg doorontwikkeld om op grote schaal te kunnen worden ingezet. Lees meer over blauwe energie.

Golfslagenergie

Energie uit Golfslag Golfslagenergie wordt, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt om energie op te wekken uit golven. Door gebruik te maken van de snel wisselende waterhoogte op zee kan op meerdere methoden energie worden opgewekt met behulp van de golven.

Er kunnen drijvers worden aangebracht op het water, welke worden gekoppeld aan een as, waardoor deze in beweging komt. Deze as wordt weer gekoppeld aan een generator die de beweging opvangt. Het is ook mogelijk om water uit hoge golven in een waterreservoir op te vangen dat zich boven het zeeniveau bevindt. Het water kan vervolgens via meerdere turbines terug naar beneden en de turbines zorgen hierbij voor een aandrijving van de generator. Een derde wijze waarmee geexperimenteerd wordt is het plaatsen van een zogenaamde luchtkolom. Deze luchtkolom heeft een opening aan de onderzijde en wordt hierop drijvende gehouden op de zee. Wanneer er een golf omhoog komt, dan wordt de lucht in de luchtkolom samengedrukt en wordt de druk verhoogd in de luchtkolom. Vervolgens zakt deze druk weer als de golf ook weer zakt. Het drukverschil kan worden ingezet voor het aandrijven van de turbine, waardoor er energie kan worden opgewekt.

Ook golfslagenergie bevindt zich op dit moment nog in een experimentele fase: er zijn nog teveel nadelen om golfslagenergie op grote schaal commercieel in te kunnen zetten, maar de techniek blijft volop in ontwikkeling

Getijdenenergie

Getijdenenergie is ook een vorm van energie uit water, waarbij er gebruik wordt gemaakt van eb en vloed. Tussen de twee getijden zit ongeveer twaalf uur tijdsverschil. Via getijdenenergie en het is mogelijk om op verschillende manieren energie op te wekken. Bij een methode wordt gebruik gemaakt van een dam om water op te slaan tijdens de vloed. Vervolgens kan het water via speciaal geïnstalleerde turbines weer terugstromen in de zee wanneer het eb wordt. Generatoren wekken op deze manier stroom op. Aan deze manier van energie opwekken met behulp van de zee, en dan met name met behulp van de getijden, kleeft wel een nadeel. Het is namelijk maar eens per twaalf uur mogelijk om energie op te wekken en in de meest ideale wereld wordt er natuurlijk voortdurend energie opgewekt.

tip: zie ook dit youtube filmpje van Bluetec voor een Nederlands initiatief op het gebied van getijdenenergie

Hydro elektrische energie

Ook hydro elektrische energie wordt uit waterkracht opgewekt. We kennen de echte waterkrachtenergie natuurlijk al. Hierbij wordt er voornamelijk op traditionele wijze (uit vallend water) energie opgewekt. In Nederland kennen we te weinig hoogteverschillen om energie op te kunnen wekken uit vallend water daarom wordt er gezocht naar nieuwe methodes om op innovatieve manieren energie uit langzaam stromend water op de wekken.
Vivace is zon project waarbij gebruik gemaakt wordt van wervelingen (vortexen) in het water rond een aantal cilinders, deze cilinders bewegen door deze wervelingen op en neer. Het onderstaande filmpje (in Engels) geeft uitleg over de werking van het systeem:


De Vivace is interessant voor de langzaam stromende rivieren in Nederland en heeft als grote voordeel dat het systeem makkelijk schaalbaar is.

Waarom energie innovatie?

Energie-innovaties dragen uiteindelijk bij aan duurzame economische groei, verminderen de uitstoot van CO2, verbeteren ons leefmilieu en dragen bij aan een duurzame planeet. Op dit moment maakt Nederland nog altijd meer gebruik van grijze energie dan van groene energie, en dit moet veranderen. Hier is energie innovatie voor nodig, zodat er sneller kan worden gewerkt naar een volledig duurzaam Nederland op het gebied van energie.

Meer over innovatie energie op topsectorenergie.nl, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten die hun krachten bundelen voor een fundamentele transitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding.

Discussie

Prijsvergelijk

Vergelijk Actuele Energie Tarieven, Aanbiedingen en Producten

Energie Vergelijken

Wij vergelijken ALLE Energieleveranciers
Energieleveranciers
De Meest Complete Onafhankelijke Vergelijker van Nederland

Groene Energieleveranciers

De groenste stroomleveranciers:

Populaire Energiesoorten

Meest gebruikte energie soorten in Nederland zijn nog steeds: Populaire groene energiesoorten:

Beoordeel deze Pagina

  Beoordeeld 4.8
op basis van 5 stemmen.Deel deze informatie!

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /www/right-bar.php on line 22